Ankete kažejo, da se kar 96,6 % anketirancev v Rusiji strinja (26 %) ali se močno strinja (70,6 %) s trditvijo, da "otroci danes začnejo uporabljati tehnologijo in internet premladi". Le 3,4 % jih meni, da je nasprotno.

Po drugi strani se zdi, da so Nemci bolj navdušeni nad vlogo sodobnih tehnologij v življenju svojih otrok, saj se manj kot dve tretjini staršev strinjata (31,8 %) ali močno strinjata (33,5 %) z isto izjavo.

Američani so nekoliko bolj konservativni. Več kot dva od treh (67,8 %) Američanov sta mnenja, da so internet in različne tehnologije dandanes prezgodaj prisotni v življenju otrok, medtem ko so ostali bolj naklonjeni tem vplivom.   

Britanski starši so za odtenek manj zadržani, ko gre za vlogo sodobnih naprav in spletnih virov v življenju mlajših generacij, saj se jih 40,5 % strinja in 23,9 % močno strinja z izjavo.   

Zanimiv je podatek, da so med štirimi anketiranimi državami Britanci najpogostejši uporabniki orodij za starševski nadzor, kot je npr. ESET Parental Control za Android.             Kar 73 % jih je dejalo, da uporabljajo tovrstne rešitve za nadzor svojih otrok, kar pomeni, da jih približno četrtina ne uporablja zaščitnih ukrepov.         

Situacija se precej razlikuje v Nemčiji, kjer so podatki ankete podjetja ESET razkrili, da se 56 % staršev raje odloča za netehnološke načine spremljanja svojih otrok.         To pomeni, da trenutno le 44 % nemških staršev uporablja tehnologijo za spremljanje, kaj počnejo njihovi otroci v virtualnem svetu.

V isti spletni anketi je 38 % staršev v ZDA dejalo, da ne uporabljajo nikakršnih rešitev za starševski nadzor, v Rusiji pa je enako odgovorilo 44 % staršev.          

Internetne raziskave, ki so bile uporabljene za zbiranje teh statističnih podatkov, so bile izvedene januarja 2016. V posameznih nacionalnih raziskavah, ki so ciljale na britanske, ameriške, nemške in ruske udeležence, je sodelovalo tisoč anketirancev. Podatke v Združenem kraljestvu, ZDA in Nemčiji je posredoval Google Consumer Surverys, ruske podatke pa Merku.

Razmislite o tej izjavi: Otroci danes uporabljajo tehnologijo in internet v premladi starosti.

Ali se:

 

Močno strinjate

Strinjate

Ne strinjate

Sploh ne strinjate

VB

23,9 %

40,5 %

31,7 %

3,9 %

NEM

33,5 %

31,8 %

26,3 %

8,4 %

ZDA

27,3 %

40,5 %

27,0 %

5,2 %

RUS

70,6 %

26,0 %

1,6 %

1,9 %

 

Ali za nadzor spletnih aktivnosti vašega otroka uporabljate aplikacijo Parental Control?

Ali za nadzor spletnih aktivnosti vašega otroka uporabljate aplikacijo Parental Control?

Da

Ne

VB

72,8 %

27,2 %

NEM

43,8 %

56,2 %

ZDA

61,7 %

38,3 %

RUS

55,6 %

44,4 %

 

Jasno je, da je težava v tem , do česa vse lahko otroci dostopajo na spletu. Medtem ko so številni mnenja, da se otroci prezgodaj v življenju »digitalizirajo«, je za njihovo varnost mogoče storiti veliko. Poleg pogovorov z otroki in ročnega spremljanja njihove uporabe interneta obstajajo tehnološka sredstva, ki lahko pripomorejo k njihovi varnosti. Orodja za starševski nadzor, kot jeESET Parental Control za Android, se lahko uporabljajo za omejevanje vsebin, ki so dostopne majhnim otrokom na spletu, medtem ko lahko ti še vedno nemoteno uživajo v njegovih koristnih vsebinah.