2014 yılında yedi AB ülkesinde yapılan bir anket, sosyal ağların, ankete katılan çocukların %63'ü arasında bir numaralı çevrimiçi uğraş olduğunu gösteriyor. 2010 yılındaki çevrimiçi davranış ile kıyaslandığında bu önemli bir artışa işaret ediyor, çünkü dört yıl önce aynı istatistikler katılımcılardan sadece %44'ünün aynı cevabı seçtiğini göstermişti.

Hatta video izleme kategorisinde çok daha yüksek bir artış belgelendi. Beş yıl önce 9-16 yaş grubundakilerin %32'si bu aktiviteyi listeye eklerken, bu oran 2014 yılında %59 ile ikinci sıraya yükseldi.

2014 yılında ankete katılan gençlerin %49'unun en çok sevdiği internet aktivitesi olarak adlandırdığı anlık mesajlaşma ise 2010 yılına göre %9 artış göstererek üçüncü sırada yer aldı.

Ebeveyn iseniz anketteki en sevdiğiniz cevap muhtemelen "internetin okul için kullanılması" olurdu. Şaşırtıcı bir şekilde, ankete katılan her üç çocuktan biri (%33) bu seçeneği işaretledi. Bu oran, 2010 yılındaki oranın (%18) neredeyse iki katıydı.

Bu, her ne kadar internetin çok çeşitli olasılıklar sunabileceğini kanıtlasa da ebeveynler asla tedbiri elden bırakmamalıdır. Örneğin sosyal ağlar da potansiyel riskler barındırıyor; çocukların dörtte birinden fazlası (%29) profillerini gizlemek gibi temel önlemleri almıyor.

Bir çocuğun profili herkese açıksa bu durum, başkalarının çocuğun bilgilerini kullanmaları veya potansiyel olarak tehlikeli kişilerin çocuğa ulaşmaları için bir fırsat verebilir.

Ankete katılan yedi Avrupa ülkesi arasından İrlanda ve Birleşik Krallık'tan katılarak 2010 yılında hemen hemen 10 vakanın 9'unda profillerinin gizli olduğunu bildiren 9 ila 16 yaşındaki çocuklar, risklerin farkında gibi görünüyorlar.

Ancak her iki ülkede de sayının 2014 yılında azaldığı, nispeten daha fazla İrlandalı çocuğun (%13) ve ondan daha fazla İngiliz çocuğun (%19) profilinin artık herkese açık olduğunu bildirmesi ilginç. Ankete katılan Romanyalı çocuklardan profili herkese açık olanların oranı 2010'da %44 iken 2014 yılında %57'ye yükseldi.

Ankete katılan tüm ülkeler karşılaştırıldığında, 9-16 yaş grubundaki çocukların beşte birinden fazlasının internette özel meseleleri tartışmaktan çekinmediği, erkeklerin (%22) kızlara (%24) göre biraz daha temkinli olduğu görülmüştür.

Bu istatistikler ebeveynlere sorunun geçmişiyle ilgili bazı bilgiler sunar ve ebeveynlerin çocuklarına akıllıca tavsiyelerde bulunmalarına yardımcı olabilir. Bunlar güvenilir ebeveyn kontrol yazılımı kullanmak ya da siber uzaydaki deneyimlerden bahsetmek için çocuklarıyla açık ve samimi konuşmalar yapmak gibi diğer önlemlerin kullanılmasını da teşvik edebilir.

2014 yılı anketi, yedi ülkede (Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, Romanya, Portekiz ve Birleşik Krallık), 9-16 yaşlarındaki 3.500 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. 2010 yılı anketi, 25 AB ülkesinde, yine 9-16 yaşlarındaki 25.000 çocuğun (7.000 tanesi 2014'te anket yapılan yedi ülkeden geliyordu) katılımıyla gerçekleştirildi.